STARCART-PALVELUIDEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Näitä Starcart-palvelujen yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot” tai ”Sopimus”) sovelletaan Starcart Oy:n (“Starcart”) toimittamaan verkkokauppojen aggregointipalveluun ja tähän liittyviin maksupalveluihin (jäljempänä yhdessä ”Palvelut” ja kukin erikseen ”Palvelu”), jotka tarjotaan osoitteessa Starcart.com käytettävän sähköisen palvelualustan kautta. Starcart voi myös tarjota maksupalveluihinsa liittyen tiettyjä lisäpalveluita, jotka voivat olla Starcartin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimittamia (”Lisäpalvelut”). Starcart-korttipalvelun ja mahdollisesti tiettyjen Lisäpalveluiden käyttämiseksi asiakkaan tulee hyväksyä tällaista palvelua koskevat erilliset käyttöehdot siten kuin asiakkaalle tällaisen palvelun tilauksen yhteydessä tarkemmin ilmoitetaan. Lisäksi asiakkaan ladatessa varoja Käyttäjätililleen tämän tulee näiden Käyttöehtojen lisäksi hyväksyä mahdollisia maksutapoja koskevia lisäehtoja siten kuin asiakkaalle ennen latausmahdollisuuden avaamista tarkemmin ilmoitetaan.

1. SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Sopimuksen osapuolet ovat Starcart ja Palvelua käyttävä, vähintään 18-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö (”Käyttäjä”). Huomaathan, että sinulla ei ole oikeutta käyttää Palveluja, etkä voi hyväksyä näitä Käyttöehtoja, jos et ole vähintään 18-vuotias tai jos et muusta syystä voi solmia sitovaa sopimusta Starcartin kanssa.

Palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun toimintoja käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Hyväksyessään nämä ehdot Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

2. MÄÄRITELMÄT

Käyttöliittymä: Starcartin Käyttäjälle osoitteessa Starcart.com tarjoama käyttöliittymä, jonka kautta Käyttäjä voi hallinnoida ja seurata Käyttäjätiliin liittyviä Maksutoimeksiantoja sekä muita tapahtumia, palveluja ja tietojaan.

Hinnasto: Starcartin kulloinkin voimassa oleva, verkkosivuilla Starcart.com sijaitseva palveluhinnasto.

Maksunsaaja: Verkkokauppaa ylläpitävä toimiva oikeus- tai luonnollinen henkilö, jolle Starcart välittää varat Maksutoimeksiannon mukaisesti.

Maksutapahtuma: Toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan Maksunsaajan käytettäväksi.

Maksutoimeksianto: Käyttäjän tai Maksunsaajan palveluntarjoajalleen antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma.

Käyttäjätili: Palvelujen vastaanottamista varten Käyttäjälle luotu käyttäjätili.

Verkkokauppa: Kolmannen osapuolen tuottama palvelu, joka myy verkon yli erinäisiä tuotteita.

Tietosuojaseloste: Starcartin kulloinkin voimassa olevat yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytänteet, jotka julkaistaan verkko-osoitteessa Starcart.com.

3. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA

Starcart Oy (Y-tunnus: 3197744-7) on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki.

Starcart on Finanssivalvonnan (osoite: PL 103, 00101 Helsinki; verkko-osoite: www.finanssivalvonta.fi) valvoma maksupalveluja tarjoava yhteisö. Starcartin maksupalveluihin liittyvä toiminta perustuu Finanssivalvonnan hyväksymään maksulaitoslain (297/2010) 8 §:n mukaiseen ilmoitukseen, jonka nojalla Starcartlla on oikeus tarjota maksupalveluja Suomessa. Tietoja Finanssivalvonnan valvomista maksupalvelujen tarjoajista on saatavilla Finanssivalvonnan ylläpitämästä maksulaitosrekisteristä osoitteessa: https://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Valvottavat/Pages/Valvottavat.aspx

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien näitä Käyttöehtoja, voit ottaa yhteyttä Starcartin asiakaspalveluun: apua@starcart.com

4. PALVELUJEN PÄÄOMINAISUUDET

Starcart tarjoaa Käyttäjälle seuraavat Palvelut:

 1. Ostoskoripalvelu
  Starcartin ohjelmistorobotit käyvät läpi satoja verkkokauppoja ja tuhansia tuotteita. Tuotteet indeksoidaan, yhdistetään ja kategorisoidaan. Tuotteiden hintatiedot ja saatavuustiedot kerätään. Lopputuloksena syntyy helposti selailtava tuotekatalogi, joka on Käyttäjien saatavilla webissä osoitteessa Starcart.com.

  Käyttäjä lisää ensin tuotteita Starcartin ostoskoriin. Starcart analysoi, mistä verkkokaupoista nämä tuotteet kannattaa edullisimmin ostaa, ja varmistaa tuotteen saatavuuden ja toimituskustannukset. Käyttäjälle voidaan myös suositella tuotteita yksilöllisin kriteerein. Starcart kertoo Käyttäjälle ostosten kokonaishinnan sekä yhteenlasketut toimituskustannukset. Käyttäjä hyväksyy ostokset ja maksaa ne Starcartille, joka tekee tilaukset eri Verkkokaupoista kuluttajan puolesta.

  Kun Käyttäjä tekee ostoksen Starcartissa, Starcart luo uniikin sähköpostiosoitteen, jonka Starcart ilmoittaa Verkkokauppiaille tehdessään tilauksia Käyttäjän puolesta. Starcart välittää Verkkokauppojen kyseiseen osoitteeseen lähettämät sähköpostit Käyttäjän Starcartille ostoksia tehdessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Välitetyt sähköpostit voivat olla esimerkiksi tilausvahvistuksia tai lähetysten seurantatietoja. Starcart analysoi välitettyjä sähköposteja automaattisilla algoritmeillä Palvelun tarjoamiseksi Käyttäjälle ja Palveluiden kehittämiseksi. Starcart varaa oikeuden tuhota nämä sähköpostiosoitteet kun niitä ei Starcartin näkemyksen mukaan enää tarvita.

 2. Maksupalvelut
  Käyttäjä voi hyväksyä Starcart-ostoskoripalvelun ostoksiin liittyviä Maksutapahtumia jäljempänä näissä Käyttöehdoissa kuvailluilla tavoilla. Maksupalvelut sisältyvät Ostoskoripalveluun, mutta niitä koskevat tietyt lisäehdot siten kuin jäljempänä esitetään.

Palvelut tarjotaan Käyttäjälle sen sisältöisinä kuin ne on kuvattu näissä Käyttöehdoissa sekä osoitteessa Starcart.com sijaitsevissa mahdollisissa tarkemmissa palvelukuvauksissa. Palveluista veloitetaan Hinnaston mukaiset maksut ja veloitukset.

Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana tämän Sopimuksen ehdot sekä maksupalvelulain 11-15 §:ssä tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Nämä Käyttöehdot ja Hinnasto ovat sähköisesti Käyttäjän saatavilla Käyttöliittymän kautta.

Starcartin ja Käyttäjän asema

Ostoskoripalvelu on täysin digitaalinen alusta, joka välittää tilauksia ja maksuja Verkkokaupoille. Starcart ei myy itse mitään, ei varastoi tuotteita, eikä hoida logistiikkaa, vaan ainoastaan auttaa Käyttäjää tekemään tilauksia Verkkokaupoista. Starcart ei anna Käyttäjälle mitään takuita koskien Verkkokauppoja tai niiden tuotteita, mukaan lukien takuita niiden laadusta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, soveliaisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen taikka siitä, että Verkkokaupalla on oikeus myydä kyseessä olevia tuotteita Käyttäjälle. Starcart ei ole tällaisten tuoteostosten osapuoli, eikä ole vastuussa Käyttäjälle mistään vahingoista, vastuista tai velvollisuuksista, jotka syntyvät Käyttäjälle tietyn tuotteen ostamisen tai käyttämisen seurauksena.

Starcart toimii Käyttäjän edustajana tehdessään ostoksia Käyttäjän puolesta. Käyttäjä itse on vastuussa kyseisistä ostoksista. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy, ettei Starcart sitoudu toimimaan Palveluita tarjotessaan yksinomaan Käyttäjän edustajana, vaan voi harjoittaa kaupallista yhteistyötä esimerkiksi Verkkokauppojen kanssa asiakkaidensa ja kumppaneidensa yhteisten etujen edistämiseksi.

Käyttäjä ymmärtää, että yksin Palvelujen toimintamallista johtuen Starcart saattaa esiintyä erilaisissa ostoihin liittyvissä dokumenteissa tai selosteissa ”kauppiaana”, ”myyjänä” tai vastaavana kaupan osapuoleen viittaavana tahona.

Sen jälkeen, kun Käyttäjä on valinnut tuotteen ja hyväksynyt sen tilauksen Starcartin vahvistamalla hinnalla, Starcart varaa oikeuden määritellä, millä tavoin ja mistä Palvelu ostoksen tekee.

5. YLEISET RAJOITUKSET

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

 1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua,
 2. Starcartin tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta; tai
 3. lainvastaisiin toimiin.

6. KÄYTTÄJÄTILI

Käyttäjätilin voi avata vähintään 18-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Suomessa ja joka on tunnistautunut vahvan sähköisen tunnistamisen kautta taikka muulla Starcartin kulloinkin hyväksymällä tunnistautumistavalla. Starcart voi käyttää tunnistautumisen toteuttamisessa yhteistyökumppania, jonka ehdot Käyttäjän on hyväksyttävä Palveluja käyttääkseen. Rekisteröitymisen lisäksi Starcart voi edellyttää Käyttäjältä vahvaa sähköistä tunnistautumista harkintansa mukaisesti milloin tahansa Palveluita käytettäessä.

Käyttäjätilin käyttö vaatii, että Käyttäjä rekisteröityy Palveluiden käyttäjäksi siten kuin Starcart tarkemmin ilmoittaa. Rekisteröityminen edellyttää, että Käyttäjä antaa vaaditut oikeat ja täydelliset tiedot, mukaan lukien vain henkilökohtaisessa käytössään olevan sähköpostiosoitteen, sekä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja mahdolliset muut rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetut ehdot sekä tutustuu Tietosuojaselosteeseen.

Käyttäjä voi käyttää Käyttäjätiliä salasanattoman kirjautumisen avulla siten, että Käyttäjän kirjautumispyyntö synnyttää Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävän kirjautumislinkin. Käyttäjän on pidettävä kirjautumislinkki sen voimassa ollessa salassa sekä käytettävä sitä, Käyttäjätiliä ja sähköpostitiliään asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Ellei näistä Käyttöehdoista tai pakottavasta oikeudesta muuta johdu, kaikki Käyttäjän Käyttäjätilin käytöstä johtuvat Maksutapahtumat, ostokset, valinnat ja oikeustoimet sitovat kyseistä Käyttäjää. Käyttäjällä on velvollisuus noudattaa Starcartin aika ajoin antamia tietoturva- ja muita ohjeita.

Käyttäjätilin käytön estäminen ja käyttömahdollisuuden palauttaminen

Starcartilla on harkintansa mukaisesti oikeus estää Käyttäjätilin käyttö, jos:

 1. Käyttäjätilin turvallisuus on vaarantunut; tai
 2. on syytä epäillä, että Käyttäjätiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti taikka näiden Käyttöehtojen vastaisesti;

Starcart ei ole vastuussa mistään sellaisista Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjätilin estämisestä yllä mainitulla tavalla.

Starcart ilmoittaa Käyttäjätilin käytön estämisestä ja sen syistä Käyttäjälle etukäteen Käyttöliittymän kautta, käyttäen Käyttäjän Starcartille antamia yhteystietoja tai muulla kohtuullisella tavalla. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä vasta jälkikäteen välittömästi Käyttäjätilin käytön estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoituksen tekeminen vaarantaisi Palvelujen luotettavuuden tai turvallisuuden tai jos sen tekeminen on laissa kielletty.

Starcart palauttaa Käyttäjätilin käyttömahdollisuuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Käyttäjätilin käytön estämiselle ei enää ole perustetta. Käyttäjällä on mahdollisuus pyytää milloin tahansa Starcartilta Käyttäjätilin käyttömahdollisuuden palauttamista ottamalla yhteyttä Starcartin asiakaspalveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

7. MAKSUPALVELUIHIN LIITTYVÄT ERITYISET EHDOT

Maksutoimeksiannot

Palveluihin sisältyy Maksutapahtumien toteuttaminen Käyttäjän hyväksyminä ja Starcartin Verkkokaupoista Käyttäjän puolesta tekeminä ostoksina Käyttäjän Starcartille kohdistamaa vastaavaa maksua vastaan.

Käyttäjän on mahdollista maksaa Maksutoimeksiannoista Starcartille jollakin kulloinkin Käyttöliittymässä ilmoitetuista tavoista, kuten esimerkiksi laskulla, johon lisätään Starcartin etukäteen määrittelemä laskutuslisä, tai Starcartin luototuskumppanin tarjoamalla luototuspalvelulla. Maksutapojen käyttämiseen voi liittyä Starcartin ja/tai tämän yhteistyökumppanin lisäehtoja, joiden hyväksyminen on edellytyksenä maksutavan käytölle. Luototuskumppanin käyttäminen edellyttää, että kumppanille ohjataan Käyttäjän tunnistamiseksi ja luotto-arvion tekemiseksi välttämättömät tunnistamistiedot.

Maksutapahtumien ja Ostoskoripalvelun toteuttaminen

Kun Käyttäjä päättää tehdä tilauksen, häntä pyydetään ensin maksamaan tilaus. Käyttäjä maksaa tilauksen Starcartille samalla maksulla riippumatta siitä, kuinka monesta verkkokaupasta tilauksia ollaan tekemässä. Maksutoimeksiannon tekeminen edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy kunkin käytetyn Verkkokaupan ehdot, joihin Starcart viittaa ostoksen hyväksymisen yhteydessä. Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun Starcart on vastaanottanut sen Käyttöliittymän kautta. Osa Verkkokaupoista edellyttää erillisen käyttäjätilin luonnin Verkkokauppaan. Käyttäjä hyväksyy, että Starcart rekisteröi tilin itse määrittämiään, ei Käyttäjän, tunnisteita käyttäen.

Kun Käyttäjän maksu on vahvistettu, Starcart tekee ostokset loppuun Verkkokaupassa Käyttäjän nimellä ja yhteystiedoilla käyttäen samaa ostoprosessia kuin mitä luonnollinen ihminen käyttäisi. Verkkokaupat vastaanottavat tilaukset aivan samaan tapaan kuin jos Käyttäjä olisi tehnyt ne itse suoraan Verkkokaupasta. Verkkokauppa näkee tilauksen, jossa on Käyttäjän yhteystiedot kuluttajaostajana. Käyttäjä saa tilausvahvistuksen sekä Starcartilta että kaikilta Verkkokaupoilta, joista ostoksia on tehty.

Käyttäjä ei voi peruuttaa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun se on vastaanotettu.

Verkkokaupat toimittavat tilaukset Käyttäjälle omien prosessiensa ja menettelyjensä mukaisesti. Verkkokauppa vastaa tuotteesta ja takuusta Käyttäjälle tavanomaisesti sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä tekee mahdolliset palautukset suoraan Verkkokaupalle, joka palautuksen saatuaan tekee hyvityksen ostamisessa käytetylle virtuaalikortille. Vastaanotettuaan hyvityksen Starcart hyvittää maksun edelleen Käyttäjälle sille maksutavalle, jota tämä käytti tilatessaan tuotteet.

Starcart pyrkii siihen, että Käyttäjätili on jatkuvasti Käyttöliittymän kautta saavutettavissa, ja vastaa siitä, että Maksutoimeksiantojen mukaiset maksut välitetään Maksunsaajien palveluntarjoajille täysimääräisinä sovittuna ajankohtana lukuun ottamatta aikoja, jolloin Käyttäjätili ei ole käytössä välttämättömien tai säännöllisten palvelukatkosten, viranomaisten määräysten tai ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden vuoksi. Starcart pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle tällaisista tilanteista hyvissä ajoissa etukäteen, jos tämä on mahdollista. Ellei näistä Käyttöehdoista tai sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen edellä mainitusta käytön estymisestä johtuen.

Maksutoimeksiannosta kieltäytyminen

Starcartilla on harkintansa mukaan oikeus kieltäytyä Maksutoimeksiannon toteuttamisesta seuraavilla perusteilla:

 1. jos Starcart epäilee tai katsoo Käyttäjätilin turvallisuuden vaarantuneen tai että Käyttäjätiliä käytetään petollisella, epätyypillisellä tai epäilyttävällä tavalla;
 2. jos Starcartilla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti; tai
 3. jos Maksutapahtumien toteuttamisessa on ilmennyt virheitä tai häiriöitä (mekaanisia tai muita) taikka Maksunsaajan, maksun välittämiseen osallistuvien tahojen tai maksuja käsittelevän järjestelmän kieltäytymisiä Maksutapahtumista.

Starcart ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä Maksutoimeksiannosta kieltäytymisestä sekä siitä, miten Käyttäjä voi mahdollisesti korjata tilanteen. Starcart varaa oikeuden periä Käyttäjältä asianmukaiset ja tosiasiallisia kustannuksia vastaavat kulut ilmoituksen tekemisestä, jos Starcartilla on ollut perusteltu syy kieltäytyä toteuttamasta Maksutoimeksiantoa Käyttäjästä johtuvasta syystä.

Tiedot maksutapahtumista

Tiedot Käyttäjän Käyttäjätilin Maksutapahtumista ovat Käyttäjän saatavilla sähköisesti ja pysyvällä tavalla Käyttöliittymän kautta. Tietoja pidetään saatavilla vähintään kulloinkin viimeksi kuluneen vuoden ajalta ja ne sisältävät maksupalvelulain 19 §:n tarkoittamat tiedot.

Vahingonkorvaus

Starcart on velvollinen korvaamaan ei-välillisen vahingon, joka sen maksupalvelulain tai näiden Maksupalveluihin liittyvien erityisten ehtojen vastaisesta menettelystä on aiheutunut Maksupalvelun Käyttäjälle.

Välillisenä vahinkona pidetään:

 1. tulon menetystä, joka Maksupalvelun Käyttäjälle aiheutuu Starcartin virheellisen menettelyn tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
 2. vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen kuin näihin Maksupalveluihin liittyviin erityisiin ehtoihin perustuvasta velvoitteesta; ja
 3. muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Jos yllä 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.

Starcart ei voi kuitenkaan vedota yllä olevaan vastuunrajoitusehtoon, jos Starcart tai joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu Maksutapahtuma

Jos Käyttäjän käynnistämä Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Starcartin on ilman aiheetonta viivytystä palautettava Maksutapahtuman rahamäärä Käyttäjälle tai palautettava Käyttäjän Käyttäjätili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos Maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä tai jos Starcart voi osoittaa Maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen Maksutapahtuman rahamäärän maksupalvelulain mukaisessa maksajan palvelutarjoajan noudatettavassa toteuttamisajassa.

Jos Käyttäjän käynnistämä Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Starcartin on Käyttäjän pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi jäljittämään Maksutapahtumaa. Jäljittämisen tuloksista on ilmoitettava Käyttäjälle. Starcart saa periä Käyttäjältä kulut, jotka se joutuu jäljittämisen johdosta suorittamaan sellaiselle maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle palveluntarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Käyttäjällä on oikeus saada Starcartilta takaisin kulut, jotka häneltä on peritty Maksutapahtumasta. Lisäksi Käyttäjällä on oikeus saada Starcartilta korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta Maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

Ilmoitus toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Starcartilta Maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta näiden Käyttöehtojen mukaista hyvitystä, jollei hän ilmoita Starcartille toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta Maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuukauden kuluessa Maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta Käyttäjän maksutililtä.

Ilmoitus muusta virheestä

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Starcartilta korvausta vahingosta, joka on aiheutunut muusta kuin edellisessä kappaleessa tarkoitetusta virheestä Maksutapahtuman toteuttamisessa, jollei hän ilmoita virheestä Starcartille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Ilmoituksen tekeminen

Käyttäjän on tehtävä yllä tässä kohdassa tarkoitetut ilmoitukset noudattaen, mitä kohdassa ”Yhteydenpito ja reklamaatiot” määrätään.

8. TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Starcart vastaa Palveluiden tietoturvasta, tietosuojasta sekä Käyttäjän henkilötietojen käsittelystä tämän Sopimuksen, Tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Starcart voi antaa viranomaisille tietoja Käyttäjästä muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lainsäädännön nojalla. Starcart saa myös henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn ja Tietosuojaselosteessa esitettyjen käytäntöjen estämättä luovuttaa toiselle palveluntarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja harjoittamaansa maksupalvelutoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä maksupalveluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi, siten kuin maksupalvelulain 86 §:ssä on säädetty.

Tämän Sopimuksen hyväksymällä Käyttäjä myös osoittaa ymmärtävänsä, että Starcart käsittelee ja luovuttaa Palveluiden toteuttamisen edellyttämiä Käyttäjän henkilötietoja siten ja siinä määrin kuin Starcartin Tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvataan, mukaanlukien rajoituksetta henkilötietojen käsitteleminen ja luovuttaminen maksupalvelun tarjoamiseksi.

9. JÄRJESTELMÄT JA LAITTEET

Käyttäjä vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot) ja Palveluiden vastaanottoon käyttämiensä laitteiden, järjestelmien ja palvelujen (mukaan lukien mm. tietokone, matkapuhelin sekä muut tietoliikennevälineet ja -yhteyksiin) tietoturvasta.

Starcart vastaa omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Starcart ei kuitenkaan miltään osin vastaa vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän käyttöympäristöstä, järjestelmistä, yhteyksistä tai laitteista.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, tavaramerkit sekä muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet, kuuluvat yksin Starcartille ja/tai sen lisenssinantajille. Starcart myöntää tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi Käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen oikeuden hyödyntää ja käyttää Palveluja näiden Käyttöehtojen ja Starcartin aika ajoin antaman muun ohjeistuksen mukaisesti.

Käyttäjälle ei anneta Palveluihin mitään muita kuin yllä nimenomaisesti myönnetyt oikeudet.

11. VASTUU

Kumpikin Sopimuksen osapuoli on velvollinen korvaamaan Sopimuksen rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon. Ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu, Starcart ei kuitenkaan vastaa mistään välillisistä vahingoista siinä laajuudessa kuin voimassa oleva oikeus tällaisen rajoituksen sallii.

Vahinkoa kärsivän Palveluiden Käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.

Sikäli kuin näistä Käyttöehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Starcartin kokonaisvastuu Käyttäjää kohtaan rajoittuu Starcartin Käyttäjältä Palveluista kanneperusteen syntymistä edeltävänä 12 kuukauden ajanjaksona veloittamien maksujen määrään.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Näiden Käyttöehtojen mukaista vastuuta ei synny, jos se, jota vaaditaan vastuuseen, voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

13. YHTEYDENPITO JA REKLAMAATIOT

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Starcartin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen apua@starcart.com. Iltaisin ja viikonloppuisin Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää Käyttäjätilin käytön estämistä ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen apua@starcart.com.

Käyttäjälle suunnattuun viestintään käytetään ensisijaisesti sähköpostia. Viestintä ja ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla.

Asiointikielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Käyttäjä voi tehdä Palveluja koskevan reklamaation Starcartille lähettämällä reklamaatioilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen apua@starcart.com. Reklamaatioilmoitus on lähetettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai sopimusrikkomus, johon Käyttäjä haluaa vedota.

14. SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTÄMINEN

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi. Starcartilla on puolestaan oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään kahden (2) viikon kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Kummankaan osapuolen ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

Irtisanomisaika alkaa kulua, kun ilmoitus on tullut Käyttäjän tietoon todisteellisesti esimerkiksi Käyttöliittymän kautta lähetettynä ilmoituksena.

Sopimuksen päättyessä osapuolten mahdolliset saatavat toisiltaan erääntyvät maksettaviksi 14 vuorokauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta minkään Käyttäjän ja kolmansien välisten sopimusten (kuten lainasopimusten) voimassaoloon.

15. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Mikäli Starcart aikoo tehdä muutoksia Palveluihin siten, että muutokset merkitsevät näiden Käyttöehtojen muuttamista, Starcart toimittaa Käyttäjälle ehdotuksen muutoksista Käyttöliittymän kautta tai sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Jos Käyttäjä ei muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta ehdotettuja muutoksia, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, hänellä on muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi heti ilman eri veloitusta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Starcart kehittää Palvelujaan jatkuvasti ja voi tehdä tarpeellisia lisäyksiä Palvelujen ominaisuuksiin ilman ilmoitusta. Starcart pidättää myös oikeuden yksipuolisesti muuttaa Sopimusta noudattamalla edellä mainittua lyhyempää ilmoitusaikaa, mikäli muutokset johtuvat voimassaolevasta lainsäädännöstä tai viranomaisen antamista määräyksistä tai mikäli muutokset eivät koske maksupalvelulain mukaisia maksupalveluja.

16. SOPIMUKSEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle ilman Starcartin kirjallista ja etukäteistä suostumusta. Starcartilla on oikeus siirtää tämä Sopimus konserniyhtiölleen, sellaiselle kolmannelle, jolle Starcart myy tai muutoin luovuttaa liiketoimintansa tai sen osan, sekä sellaiselle kolmannelle, jolla on voimassa olevan oikeuden mukaisesti oikeus harjoittaa Palveluiden tarkoittamaa toimintaa. Starcartilla on myös oikeus siirtää kolmannelle perittäväksi Palveluihin liittyviä maksuja.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, tästä Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan ensi asteena voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti määräytyvässä yleisessä alioikeudessa. Kuluttajan asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa Starcartin menettelystä Starcartin toimintaa valvovalle yllä kohdassa 3 tarkoitetulle viranomaiselle.