Home
starcart-logo
20 € off for one product over 60 €. Coupon code ALE20.See campaign terms
DEVI

DEVIreg Touch Design Frame pure white

(76 reviews)
123,90 €
103,90 €
With code ALE20 20 € off of your first Starcart purchase
netrauta
Merchant: Netrauta
In stock
Stores
5
In stock
123,90 €
103,90 €
With code ALE20
In stock
123,90 €
103,90 €
With code ALE20
In stock
129,00 €
Store only
In stock
154,00 €
134,00 €
With code ALE20
Backorder
169,07 €
Store only
Starcart may earn a commission when you buy with Starcart or directly from the merchants.
Description
DEVIreg™ Touch on intuitiivinen, kosketusnäytöllinen ja älykäs valinta sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. “Click Fit” -termostaatti on yhteensopiva useiden markkinoilla olevien lattialämmitysantureiden ja kehysjärjestelmien kanssa.DEVIreg™ Touch mahdollistaa nopean ja joustavan ratkaisun miltei mihin tahansa sähköisen lattialämmityksen asennukseen. Touch mallissa on täysin vapaavalintainen lämpötilan ja ajastuksen mahdollisuus.

Tekniset tiedot:
 • Mitat (L x S x K): 85 x 44 x 85 mm
 • Jännite: 220-240V
 • Kotelointiluokka: IP21
 • Resistiivinen kuorma: 16A/3680W
 • Induktiivinen kuorma: cosΦ = 0.3 max 1A
 • Virrankulutus valmiustilassa: Max. 0,4W
 • Käyttölämpötila: +5...+30°C
 • Ympäristön lämpötila: 0...+30°C
 • Jäätymissuojauksen lämpötila: +5...+9°C
 • Lämpötilan pudotus: 0...+30°C
 • Kaapelin tekniset tiedot: Max. 1 x 4mm² tai 2 x 2,5mm²
 • Upotussyvyys: 20-24 mm (syvyys seinään upotettuna 22 mm)
Ominaisuudet:
 • Hexa-koodi -järjestelmä
 • Taustavalolla varustettu kosketusnäyttö
 • Energiakulutuksen seuranta
 • Intuitiivinen ohjelmointi
 • Yht-sop. yleisimpien lattia-ant. kanssa (mm.:Aube 10K, FENIX 10K, Raychem 10K, Eberle 33K, Teplolux 6K8, Warmup 12K, Ensto 47K, OJ 12K ja DEVI 15K)
 • Lämmityksen ennakointi
 • Yht.sop. yleisimpien kehysten kanssa (mm.: ELKO RS16, ELJO Trend, ABB Jussi 85 mm, Schneider Exxact, LeGrand Valena ja Galea Life, GIRA Esprit, Merten M-smart ja M-plan)
 • PWM säätö
 • Alhainen virrankulutus valmiustilassa
 • ECO direktiivin mukainen
 • Pyyntilämpötilan näyttö
 • Lämpötilan näyttö
 • Max. ja min. lämpötila-asetus
 • Turvalukitus
 • Paristovarmennus
 • Avoimen ikkunan tunnistus
 • Esiohjelmoitu
 • Digitaalinen ajastin
 • Säätöalue 5-35°C
 • attian säätöalue 5-35°C (45°C mahdollinen)
 • Näyttö
 • 3in1:yhdistelmätermostaatti (huone, lattia, yhdistelmä)
 • Joustava viikko-ohjelmointi
HUOM! Käytä aina lattia-anturia, kun termostaattia käytetään säätämään puulattiaa, tms. lämmittävää lattialämmityselementtiä, äläkä koskaan aseta lattian maksimilämpötilaksi yli 35 °C.

Toimitukseen sisältyy: NTC-lattia-anturi 3 m (15 kOhm, 25 °C), termostaattirunko keskiölevyllä, kosketusnäyttöosa, Design-kehys, käyttöopas ja asennusohjeet.

DEVIreg™ Touch är en intuitiv, pekskärm och smart val för att styra elektrisk golvvärme. "Click Fit"-termostaten är kompatibel med flera golvvärmesensorer och ramsystem på marknaden DEVIreg™ Touch möjliggör en snabb och flexibel lösning för nästan alla elektriska golvvärmeinstallationer. Touch-modellen har ett helt fritt valbart temperatur- och tidsalternativ.

Teknisk information:
 • Mått (B x D x H): 85 x 44 x 85 mm
 • Spänning: 220-240V
 • Kapslingsklass: IP21
 • Resistiv belastning: 16A/3680W
 • Induktiv last: cosΦ = 0,3 max 1A
 • Strömförbrukning i standbyläge: Max. 0,4W
 • Drifttemperatur: +5...+30°C
 • Omgivningstemperatur: 0...+30°C
 • Frostskyddstemperatur: +5...+9°C
 • Temperaturfall: 0...+30°C
 • Kabelspecifikationer: Max. 1 x 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²
 • Nedsänkningsdjup: 20-24 mm (djup vid ingjutning i vägg 22 mm)
Funktioner:
 • Hexa kodsystem
 • Pekskärm med bakgrundsbelysning
 • Uppföljning av energiförbrukning
 • Intuitiv programmering
 • Kollektiv överenskommelse av den vanligaste golvmyran. med (t.ex.: Aube 10K, FENIX 10K, Raychem 10K, Eberle 33K, Teplolux 6K8, Warmup 12K, Ensto 47K, OJ 12K och DEVI 15K)
 • Förväntan på uppvärmning
 • kollektiv överenskommelse med de vanligaste ramarna (t.ex.: ELKO RS16, ELJO Trend, ABB Jussi 85 mm, Schneider Exxact, LeGrand Valena och Galea Life, GIRA Esprit, Merten M-smart och M-plan)
 • PWM-kontroll
 • Låg strömförbrukning i standby-läge
 • I enlighet med ECO-direktivet
 • Uppsamlingstemperaturdisplay
 • Temperaturdisplay
 • Max. och min. temperaturinställning
 • Säkerhetslås
 • Batteribackup
 • Detektering av öppna fönster
 • Förprogrammerad
 • Digital timer
 • Inställningsområde 5-35°C
 • ugnsjusteringsområde 5-35°C (45°C möjligt)
 • Visa
 • 3in1: kombinationstermostat (rum, golv, kombination)
 • Flexibel veckoprogrammering
NOTERA! Använd alltid golvgivare när termostaten används för att justera ett trägolv etc. golvvärmeelement och ställ aldrig in den maximala golvtemperaturen över 35 °C.

I leveransen ingår: NTC golvgivare 3 m (15 kOhm, 25 °C), termostathus med mittplatta, pekskärmsdel, Designram, användarmanual och monteringsanvisning.

DEVIreg™ Touch is an intuitive, touchscreen and smart choice for controlling electric floor heating. The "Click Fit" thermostat is compatible with several floor heating sensors and frame systems on the market. DEVIreg™ Touch enables a quick and flexible solution for almost any electric floor heating installation. The Touch model has a completely freely selectable temperature and timing option.

Technical information:
 • Dimensions (W x D x H): 85 x 44 x 85 mm
 • Voltage: 220-240V
 • Enclosure class: IP21
 • Resistive load: 16A/3680W
 • Inductive load: cosΦ = 0.3 max 1A
 • Power consumption in standby mode: Max. 0.4W
 • Operating temperature: +5...+30°C
 • Ambient temperature: 0...+30°C
 • Frost protection temperature: +5...+9°C
 • Temperature drop: 0...+30°C
 • Cable specifications: Max. 1 x 4mm² or 2 x 2.5mm²
 • Immersion depth: 20-24 mm (depth when embedded in the wall 22 mm)
Features:
 • Hexa code system
 • Touch screen with backlight
 • Energy consumption monitoring
 • Intuitive programming
 • Collective Agreement of the most common floor ant. with (e.g.: Aube 10K, FENIX 10K, Raychem 10K, Eberle 33K, Teplolux 6K8, Warmup 12K, Ensto 47K, OJ 12K and DEVI 15K)
 • Anticipation of heating
 • collective agreement with the most common frames (e.g.: ELKO RS16, ELJO Trend, ABB Jussi 85 mm, Schneider Exxact, LeGrand Valena and Galea Life, GIRA Esprit, Merten M-smart and M-plan)
 • PWM control
 • Low power consumption in standby mode
 • In accordance with the ECO directive
 • Collection temperature display
 • Temperature display
 • Max. and min. temperature setting
 • Safety lock
 • Battery backup
 • Open window detection
 • Pre-programmed
 • Digital timer
 • Adjustment range 5-35°C
 • oven adjustment range 5-35°C (45°C possible)
 • Display
 • 3in1: combination thermostat (room, floor, combination)
 • Flexible weekly programming
NOTE! Always use a floor sensor when the thermostat is used to adjust a wooden floor, etc. heating floor heating element, and never set the maximum floor temperature above 35 °C.

Delivery includes: NTC floor sensor 3 m (15 kOhm, 25 °C), thermostat body with center plate, touch screen part, Design frame, user manual and installation instructions.
netrauta
123,90 €
103,90 €

What’s Starcart? It’s your one stop shop.

Starcart automatically brings you the best deals on items from multiple shops. Buy anything from anywhere with one cart, your Starcart.

Find & Compare
Search for anything and compare products from multiple shops.
Starcart Magic
Starcart automatically selects the stores with the best prices and fastest shipping
Even Smoother Checkout
One checkout across all stores. One place to buy, manage and pay how you want.